Zastosowanie strzemion budowlanych

Strzemiona budowlane są niezbędnym elementem podczas wykonywania prac zbrojeniowych. Są to inaczej pomocnicze elementy zbrojenia, umożliwiające podtrzymywanie pionowych prętów. Dzięki czemu cała konstrukcja uzyskuje lepszą stabilizację.

Strzemiona budowlane – do czego służą?

Strzemiona budowlane stabilizują główne pręty wzdłużne, tworząc wraz z nimi odpowiedni rodzaj zbrojenia. Dzięki czemu prawidłowo wykonane zbrojenie umożliwia zachowanie trwałości i wytrzymałości konstrukcji, także na obciążenia. Jednocześnie uzyskuje się bezpieczeństwo i stabilność użytkowania. Nierzadko strzemiona budowlane nazywane są również jarzynkami. Pełnią one funkcję konstrukcyjną. Mają za zadanie otaczać sprzęty zbrojenia, utrzymując je w odpowiedniej pozycji. Wykorzystując strzemiona budowlane jako łączniki prętów zbrojeniowych można uzyskać gotową konstrukcję żelbetową. Dzięki czemu równoważy się siły rozpierające oraz ścinające. Strzemione wykorzystywane są także do tworzenia zbrojeń budowlanych, ław fundamentowych, belek budowlanych, podciągów, stropów oraz wieńców i słupów. Wykorzystując strzemiona budowlane można nadać konstrukcji odpowiedni kształt. Strzemiona nakłada się na pręty główne, które powinny być wówczas ustawione prostopadle w stosunku do nich. Uzyskany w ten sposób szkielet można następnie umieścić wy stworzonym deskowaniu. Prawidłowo ułożony strzemiona mogą utrzymać pręty montażowe, które zostaną zlokalizowane w strefie ściskanej.

Możliwości wykorzystania strzemion budowlanych 

Strzemiona budowlane tworzone są z prętów z wysokojakościowej stali. Dzięki odpowiedniemu wycięciu można dopasować je do różnych parametrów konstrukcji. Dlatego strzemiona budowlane najczęściej są wykonywane indywidualnie zgodnie ze specyfikacją budowy oraz dla zachowania właściwej wymiarowości i bardzo wysokiego poziomu dokładności. Strzemiona można wykonać maszynowo lub ręcznie. Najczęściej w tym celu wykorzystuje się drut gładki. Optymalnym kształtem strzemion jest prostokąt, jednak można stworzyć także koło, trójkąt, w kwadrat, romb, a także figury niesymetryczne. Średnicę drutu strzemion oraz ich rozstaw określa projekt budowlany. Dlatego podczas tworzenia strzemiona należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wytycznych, jakie zostały określone w projekcie budowlanym. Zazwyczaj rozstaw strzemion ustalany jest na poziomie od 30 do 50 cm. W takiej sytuacji wykorzystuje się drut 6 mm. Strzemiona mogą być zamknięte lub otwarte, natomiast ich zakończenia nazywa się potocznie hakami.Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.